1 marca 2019

Opowiadać

1 marca 2019

Niedosłyszący

28 lutego 2019

Nie będzie

28 lutego 2019

Nazwisko

28 lutego 2019

Mój

28 lutego 2019

Móc / Można

28 lutego 2019

Młody

28 lutego 2019

Młodszy

28 lutego 2019

Migać