18 listopada 2019

Nie wiedzieć

18 listopada 2019

Nie rozumieć

18 listopada 2019

Nie można

18 listopada 2019

Nie mieć

18 listopada 2019

Nie lubić

18 listopada 2019

Nie chcieć

18 listopada 2019

Lubić

18 listopada 2019

Myśleć

18 listopada 2019

Lekarz